პორუდქცი ვიდეო

ივერმექტინის ნედლეული

80% Tiamulin Hydrogen Fumarate Premix

1% ივერმექტინის ინექცია

მეფრინველეობის მედიკამენტები