ცხვრის/თხის ვეტერინარული მედიკამენტები

  • ბანერი 1
  • bnaner2
  • ბანერი 3
  • ბანერი 4
  • ბანერი 5
ქვემოთ მოცემულია ვეტერინარული მედიკამენტები, რომლებიც შეიძლება დაინიშნოსცხენი.ეს მედიკამენტებიჰორseგამოდის სხვადასხვა დოზირების ფორმებში, მათ შორის პერორალური ხსნარი, ბოლუსი, ინექცია, პრემიქსი, ხსნადი ფხვნილი და ასე შემდეგ, პოპულარული პროდუქტებია1% ივერმექტინის ინექცია, LA 20% ოქსიტეტრაციკლინის ინექცია, პენსტრეპ 20/20 ინექცია, 600 მგ ალბენდაზოლის ბოლუსი, მულტივიტამინური ინექცია, ლევამიზოლი+ოქსიკლოზანიდის სუსპენზია, 12.5% ​​ამიტრაზის ხსნარი,პროკაინის პენიცილინი საინექციო ფხვნილიდა ასე შემდეგ.