პირუტყვის-ვეტერინარული მედიკამენტები

  • ბანერი 1
  • bnaner2
  • ბანერი 3
  • ბანერი 4
  • ბანერი 5
ქვემოთ მოცემულია ვეტერინარული მედიკამენტები, რომლებიც შეიძლება დაინიშნოსმსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი.ეს მედიკამენტებიმსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვიგამოდის სხვადასხვა დოზირების ფორმებში, მათ შორის პერორალური ხსნარი, ბოლუსი, ინექცია, პრემიქსი, ხსნადი ფხვნილი და ასე შემდეგ, პოპულარული პროდუქტებია1% ივერმექტინის ინექცია, 5% ოქსიტეტრაციკლინის ინექცია, ტილოსინის ინექცია, პენსტრეპის ინექცია, 2500 მგ ალბენდაზოლის ბოლუსი, მულტივიტამინის ინექცია, 10% ალბენდაზოლის სუსპენზია, მულტივიტამინის ხსნადი ფხვნილი, 0,5% ეპრინომექტინი ასხამს ხსნარზედა ასე შემდეგ.