წყლის ვეტერინარული მედიკამენტები

  • ბანერი 1
  • bnaner2
  • ბანერი 3
  • ბანერი 4
  • ბანერი 5
ქვემოთ მოცემულია ვეტერინარული მედიკამენტები, რომლებიც შეიძლება დაინიშნოსწყლის.ეს მედიკამენტებითევზიგამოდის სხვადასხვა დოზირების ფორმით, მათ შორისხსნარი, ფხვნილიდა ასე შემდეგ, პოპულარული პროდუქტებია10% ფლორფენიკოლის ფხვნილი თევზისთვის, 0,5% დიკლაზურილის ფხვნილი, 10% ენროფლოქსაცინის ფხვნილი, ნაერთი სულფამეტაზინის ფხვნილი, 10% პოვიდონ იდოინის ხსნარი,და ასე შემდეგ.