ვიდეო

ივერმექტინის ნედლეული

1% ივერმექტინის ინექცია

80% Tiamulin Hydrogen Fumarate Premix

კომპანიის შესავალი

კომპანიის ვიდეო

საინექციო წარმოების ხაზი

პრემიქსის საწარმოო ხაზი

მეფრინველეობის მედიკამენტები