აქლემი-ვეტერინარული მედიკამენტები

  • ბანერი 1
  • bnaner2
  • ბანერი 3
  • ბანერი 4
  • ბანერი 5
ქვემოთ მოცემულია ვეტერინარული მედიკამენტები, რომლებიც შეიძლება დაინიშნოს აქლემებისთვის.აქლემებისთვის ეს მედიკამენტები მოდის სხვადასხვა დოზირების ფორმებში, მათ შორის პერორალური ხსნარი, ბოლუსი, საინექციო, პრემიქსი, ხსნადი ფხვნილი და ა. , 2500მგ ალბენდაზოლის ბოლუსი და ა.შ.